Від суперництва до співпраці: зміна підходів до розв’язання конфліктів
Український Центр Порозуміння розпочав свою роботу в 1994 р. як представництво міжнародної організації Search for Common Ground («Пошук порозуміння») в Україні. У березні 2002 р. управлінням юстиції м. Києва зареєстровано благодійну організацію «Український Центр Порозуміння».

Центр об’єднав людей, які переконані, що незважаючи на значну перевагу в сучасному світі силових підходів до вирішення суперечностей, існує можливість і перспектива побудови суспільства, у якому стосунки між людьми, організаціями, урядами і громадами будуть базуватися на співпраці та взаємоповазі, а не на ворожнечі та протистоянні.

Ми переконані, що соціальну тканину нашого суспільства може бути відновлено та зміцнено через відродження традицій і розвиток соціальних технологій, які б дозволили ефективно вирішувати конфлікти і сприяти примиренню. Такі технології (або відновні практики) запобігають формуванню розділеного суспільства, у якому люди об’єднані протистоянням, і сприяють побудові міцних спільнот, що характеризуються високим ступенем соціальної згуртованості.

Місія Центру: сприяння розвитку стабільного українського суспільства шляхом упровадження відновних практик і підходів.

Серед відновних практик, які ми розвиваємо:
  • медіація та фасилітація;
  • програми примирення потерпілих і правопорушників;
  • кола правосуддя/примирення;
  • сімейні конференції;
  • відкритий простір;
  • інші практики побудови консенсусу.
Ми впроваджуємо відновні практики у системі правосуддя, бізнесі, школах та громадах.

Робота в громадах для зміцнення безпеки

Український Центр Порозуміння є ініціатором розвитку програм відновного правосуддя в Україні. У 2003 р. ми розпочали проект зі створення центрів відновного правосуддя в громаді – спеціальних служб, що надають послуги з проведення програм примирення для учасників конфліктів, зокрема кримінальних. Сьогодні центри відновного правосуддя працюють у 13-ти регіонах України, координуючи свою діяльність з місцевою владою, соціальними службами, судами, прокуратурою і міліцією.

Відновні практики в школах

Розуміючи необхідність формування у підлітків співробітницького підходу до розв’язання конфліктів, у 2006 р. ми започаткували впровадження відновних практик у школах. Наші фахівці розробили модель шкільної служби розв’язання конфліктів, де школярі-медіатори під керівництвом координатора-психолога допомагають своїм одноліткам вирішувати конфліктні ситуації, використовуючи відновні практики (медіацію, кола ухвалення рішень). Завдяки зусиллям УЦП і наших партнерів, нині діє понад 60 шкільних служб розв’язання конфліктів в 10 областях України.

Трирівнева модель профілактики правопорушень серед дітей

У 2005 р. ми розпочали проект з упровадження трирівневої моделі профілактики правопорушень серед дітей, заснованої на відновних підходах. Модель передбачає координування зусиль місцевої влади, правоохоронних органів, соціальних служб і громадськості з метою попередження правопорушень. Ключовими компонентами моделі є шкільні служби розв’язання конфліктів і центри відновного правосуддя в громадах. Ми переконались, що використання програм примирення (медіація, кола правосуддя, сімейні конференції), зокрема в роботі з неповнолітніми правопорушниками, є ефективним інструментом профілактики повторних порушень і сприяє зміцненню безпеки громад.

Альтернативні способи розв’язання конфліктів у системі правосуддя

Український Центр Порозуміння став ініціатором запровадження альтернативних способів розв’язання конфліктів (АРК) у системі правосуддя України. З 1999 по 2001 р. ми активно співпрацювали з Донецькою та Одеською обласними групами медіації над розвитком практики АРК у цивільних справах. Робота з суддівським корпусом щодо інституціоналізації практики медіації триває – у співпраці з Академією суддів України ми проводимо навчання новопризначених суддів регіональних судів основам медіації й альтернативних способів розв’язання конфліктів.

Упровадження відновного правосуддя в систему кримінальної юстиції

З 2003 р. ми активно працюємо з метою підтримки законодавчого забезпечення впровадження відновного правосуддя й судової медіації в систему кримінальної юстиції України. За цей час ми налагодили тісну співпрацю з органами правової системи – судами, прокуратурою, міліцією. За нашої активної участі було підготовлено проект Закону "Про медіацію" і відповідні поправки до КК та КПК України, підписано лист Генпрокурора України «Щодо використання процедур примирення у кримінальному провадженні та розширення альтернативи кримінальному переслідуванню», розроблені проект Державної програми впровадження відновного правосуддя в систему кримінальної юстиції України та розділи Національної програми розвитку ювенальної юстиції.

Фасилітація професійного співтовариства

Упродовж 5 років Український Центр Порозуміння проводить щорічну міжнародну конференцію, присвячену питанням розвитку відновного правосуддя в Україні, за участю міжнародних експертів, представників українських правоохоронних органів, громадських організацій, прихильників відновного правосуддя, а також медіаторів-практиків.

Тренінги та навчання

Тільки протягом 2008 р. ми провели навчання з відновних підходів для 200 представників правової системи, не враховуючи представників місцевої влади, викладачів та медіаторів. У співпраці з партнерами розроблено курс з відновного правосуддя для слухачів Національної академії прокуратури України та курс для медіаторів, що викладатиметься в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Медіапродукти про відновні практики

Просування ідеї відновних підходів і практик побудови консенсусу в суспільстві є одним із наших пріоритетів. Наші медіа-продукти:
© 2010 Український Центр Порозуміння